Om

Gumaedia är Gumaeliusskolans plattform där elever på skolans journalistik- och mediaprofil bevakar vad som händer på skolan. Eleverna kommer genom denna plattform att driva en digital skoltidning, skapa olika texttyper med digitala verktyg samt publicera intervjuer, filmer och bilder.

Allt material, till exempel intervjuer och texter, publiceras endast om tillåtelse ges av alla inblandade. Bilder och filmer som används på Gumaedia är antingen fria från pixbay.com eller tagna av oss själva. Det mesta materialet skapas och publiceras av elever på profilen. Visst material sammanställs och publiceras av lärare, med tillåtelse av eleverna.